Campaign – Tru Trussardi Spring 2009

tru Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru2 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru3 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru4 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru5 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru6 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru7 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009

tru8 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru9 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru10 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009
tru11 Campaign  Tru Trussardi Spring 2009

Pictures from Trussardi

 Campaigns, Trussardi

8 Responses to “Campaign – Tru Trussardi Spring 2009”